Algemene Voorwaarden

Op alle transacties met ons alsmede op al onze aanbiedingen zijn de Nekovri-voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd in geschillen. Op verzoek wordt u een exemplaar van deze voorwaarden kosteloos toegezonden​, tevens kunt u de voorwaarden downloaden door op het bestand hieronder te klikken.